Slider

Ugdymo organizavimas

Pusmečiai

Mokslo metai prasideda rugsėjo 3 d., ugdomoji veikla baigiama birželio 30 d.

Mokslo metai organizuojami pusmečiais:

 

Kursas

I pusmetis

II pusmetis

Pradžia

Pabaiga

Pradžia

Pabaiga

I kursas

1 MTMP mokiniams

1,5MTP, 2MTP, 2 MTMP mokiniams

9 klasės ir 3 MTMP mokiniams

2019-09-02

2020-05-15

2020-01-31

2020-01-31

2020-05 18

2020-02-03

2020-02-03

2020-06-17

2020-06-19

2020-06-12

II kursas

1,5 MTP mokiniams

2 MTMP mokiniams

2 MTP mokiniams

3 MTP(sup) mokiniams

3 MTMP mokiniams pagal BU progr.

3 MTMP mokiniams pagal PM progr.

2019-09-02

2019-11-15

2020-04-17

2020-01-31

2020-01-31

2020-01-31

2020-01-31

2019-11-18

2020-04-20

2020-02-03

2020-02-03

2020-02-03

2020-02-03

2020-02-07

2020-05-15

2020-05-22

2020-06-19

2020-05-22

2020-06-12

III kursas

3 MTMP mokiniams

KTDM Alytaus filialo mokiniams

2019-09-02

2020-04-10

2020-01-31

2020-04-13

2020-02-03

2020-06-19

2020-05-22

Pastaba: sup –specialiųjų poreikių mokiniai