Slider

Ataskaitos

Darbo užmokestis

DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesio BRUTTO darbo

užmokestis (2020 m. I ketv.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Skyrių vedėjas

Specialistas pedagogas

Kiti specialistai

Kvalifikuoti darbuotojai

Darbininkai

Mokytojai

Vyresnieji mokytojai

Mokytojai metodininkai

Mokytojai ekspertai

2728,46

2141,31

1210,90

828,16

979,37

635,99

585,50

846,66

868,31

1004,12

1187,12