Projektų informacija

Projektinė veikla – vienas iš Kauno taikomosios dailės mokyklos veiklos prioritetų. Kauno taikomosios dailės mokyklos tarptautiškumo strategijos siekis – geresni mokyklos tarptautinio bendradarbiavimo veiklų rezultatai, užtikrinantys mokymo/si kokybę, plečiantys mokinių, mokytojų bei kitų darbuotojų profesinės bei kultūrinės partnerystės ribas, didinantys veiklos konkurencingumą.

TIKSLAI:

  • Skatinti ir plėsti mokinių ir pedagogų tarptautinį judumą.
  • Pritaikyti geriausias Europos šalių profesinio mokymo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais patirtis.
  • Skatinti mokyklos bendruomenės tarptautiškumo kompetencijų formavimą.

Projektų vadovai kartu su mokyklos bendruomene rengia ir vykdo įvairius projektus šiose programose: Mokymosi visą gyvenimą, Erasmus +, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo.

 

PROJEKTŲ VADOVAI

 MR G8246 copy  MR G8316 copy
 

Raminta Gavėnavičienė

el. paštas raminta.gavenaviciene@ktdm.lt

Kabinetas: 307

 

Ieva Vasiliauskienė

el. paštas ieva.vasiliauskiene@ktdm.lt

Kabinetas: 107

 

DARBO LAIKAS

  Pirmadienis   Antradienis Trečiadienis  Ketvirtadienis  Penktadienis 
Raminta Gavėnavičienė   8.00-12.00  8.00-12.00  8.00-12.00  8.00-12.00  8.00-12.00
Ieva Vasiliauskienė    8.00-13.00    8.00-16.30  8.00-15.30

 

 chartija

DOKUMENTAI