Logisto ekspeditoriaus mokymo programa (v.k. 440041705)

Logistas

Apie programą

 

Mieli moksleiviai,

kviečiame pasirinkti logisto - ekspeditoriaus specialybę.
Kaunas- vienas didžiausių logistikos centrų mūsų respublikoje, be darbo neliksite!
Pasirinkę šią specialybę išmoksite dirbti sandėliuose, vesti prekių apskaitą, suformuoti prekių siuntas, tinkamai parengti reikiamą dokumentaciją, vykdyti krovinių transportavimą. Išmoksite naudotis elektroninėmis duomenų bazėmis, rūpinsitės, kad prekės į rinką patektų laiku.

Priimami mokytis baigę vidurinę mokyklą arba išklausę vidurinio ugdymo programos kursą.

Išduodami dokumentai:

profesinio mokymo diplomas.

Baigęs mokymo/si programą logistas – ekspeditorius įgis kompetencijas:

* tvarkyti ir organizuoti prekių ir krovinių sandėliavimą, apskaitą;
* aptarnauti klientus;
* tvarkyti užsakymus, parengti krovinių transportavimui reikiamus dokumentus;
* valdyti materialinius, informacinius, finansinius srautus verslo įmonėse;
* įvertinti ekonomikos dėsnius.


MOKYMO PROGRAMOS DALYKAI:

civilinė sauga;
ekonomikos ir verslo pagrindai;
informacinės technologijos;
logistikos pagrindai;
darbo organizavimas;
sandėlių logistika;
prekių atsargų valdymas;
tarptautinė logistika;
transporto logistika;
specialioji transporto technika;
transporto ekspedijavimas;
buhalterinė apskaita;
prekių mokslas;
elektroninė prekyba;
bendravimo psichologija;
teisės pagrindai;
rinkodara;
transporto geografija;
specialybės anglų kalba;
darbuotojų sauga ir sveikata;
estetika;
kalbos kultūra ir specialybės kalba;
kūno kultūra.
Specializacija- MENO DIRBINIŲ LOGISTIKA:
 
meno dirbinių prekybos logistika;
taikomojo meno pažinimas;
medžiagos ir technologijos.