Erasmus-136euroguidancesmpf

 

Projekto pavadinimas “Paklausi specialybė = sėkminga karjera“ Nr. 151584
 Projekto pareiškėjas  Kauno taikomosios dailės mokykla
 Projekto aprašymas  Projekto tikslai:
  • Didinti profesinio orientavimo paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms ir kaimo vietovių gyventojams siekiant išvengti jų iškritimo iš švietimo sistemos.
  • Užtikrinti sukurtos metodinės priemonės sklaidą socialiai pažeidžiamoms grupėms ir kaimo vietovių gyventojams.
  • Skatinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir darbo rinkos sektorių siekiant didinti švietimo paslaugų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir tobulinti profesinio orientavimo specialistų, dirbančių profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigose, kompetencijas;
  • Tobulinti profesinio orientavimo specialistų kompetencijas, parengiant naujovišką metodinę priemonę profesiniam orientavimui.

Projekto veiklos:

  • Parengta metodinė priemonė skirta profesiniam orientavimui.
  • Metodinė priemonė išplatinta Teritorinėms darbo biržoms, Kauno darbo biržai, suorganizuota 20 renginių 20 mokyklų, esančių kaimo vietovėse bei 2 renginiai - mokomieji seminarai Kauno teritorinėje darbo biržoje.

Projekto koordinatorė – Raminta Gavėnavičienė

 Projekto biudžetas  3630 EUR

Profesinio mokymo įnstitucijų ir dardavių katalogas