erasmusplus421x120

 

Projekto pavadinimas

Profesinių kompetencijų tobulinimas fotografijos srityje

Projekto pareiškėjas

Kauno taikomosios dailės mokykla

Projekto partneriai

Tarpinis partneris Portugalijoje – EPD (European Projects Development) įsikūręs Montijo miestelyje šalia Lisabonos. Tarpinis partneris Italijoje - Lada srl įsikūręs Sicilijoje.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - sudaryti galimybes mokyklos fotografijos profesijos mokytojams ir mokiniams susipažinti su Italijos ir Portugalijos šalių patirtimi rengiant fotografus ir pagilinti savo mokymo ir mokymosi kompetencijas.

Projekto dalyviai:

12 fotografijos baigiamojo kurso moksleivių, kurie projekto vykdymo laikotarpiu bus išklausę visus privalomus teorinius ir praktinius savo specialybės kursus, bei atlikę dalį gamybinės praktikos Lietuvos įmonėse;

2 fotografų profesijos mokytojai, t.y. asmenys turintys ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį fotografijos praktinio ir teorinio mokymo srityje.

Projekto metu bus vykdomos dvi veiklos besimokančiųjų praktika įmonėse ir darbo stebėjimas. Moksleiviai dviem srautais vyks į Portugaliją ir Italiją atlikti 3 savaičių praktikos įmonėse (2016m. kovo-balandžio mėn.). Mokiniai atliks 120val. praktiką, kuri jiems įsiskaičiuos į bendrą praktikos laikotarpį. Mokiniai įmonėse dirbs penkias dienas per savaitę, po 8 darbo valandas.

Moksleivių vizitų tikslas - suteikti mokiniams naujų profesinių gebėjimų, darbo organizavimo praktinės patirties, pagilinti jų bendravimo kompetencijas ir patobulinti anglų kalbos įgūdžius. Projektas šiems mokiniams suteiks galimybę dalį praktikos atlikti užsienio įmonėse. Tai praplės dalyvių akiratį profesinėje srityje ir suteiks jų mokslo užtvirtinimui ir tolimesnės karjeros siekimui svarbių kompetencijų.

Profesijos mokytojų vizito tikslas - įgyti naujų profesinių gebėjimų mokymo ir mokymosi proceso organizavimo srityje, darbo stebėjimo metu. Vienos savaitės vizito metu Portugalijoje, mokytojai lankysis profesinio mokymo centruose, kur turės galimybę stebėti užsienio kolegų darbą, rengiant fotografijos specialybės mokinius. Mokytojai galės palyginti jų mokymo programą su mūsų turima, stebės ir analizuos jų mokymo metodus, moksleivių darbų vertinimo kriterijus. Profesijos mokytojai savo kvalifikaciją kėlė tik Lietuvoje, todėl yra poreikis siųsti juos į profesinio mokymo centrus darbo stebėjmui.

Projekto koordinatorė – Ieva Vasiliauskienė

Projekto pradžia

2015-08-01

Projekto pabaiga

2016-08-01

Projekto biudžetas

19208 EUR