euroguidanceerasmusplus421x120smpf

 

Projekto pavadinimas

Būsimųjų IT ir vizualinių technologijų specialistų karjeros projektavimo kūrybinės dirbtuvės

Projekto pareiškėjas

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras

Projekto partneris

Kauno taikomosios dailės mokykla

Projekto aprašymas

Projekto tikslai:

  • Skleisti informaciją apie tarptautinio mobilumo galimybes, Europass dokumentus bei ES skaidrumo, perkėlimo ir pripažinimo naudą mokymosi visą gyvenimą ir karjeros planavimo procese;
  • Skatinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir darbo rinkos sektorių siekiant didinti švietimo paslaugų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir tobulinti profesinio orientavimo specialistų, dirbančių profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigose, kompetencijas;

Projekto veiklos:

I etapas - veiklos, skirtos reklamos gamybos būsimiems specialistams:

- susitikimas-protmūšis;

- verslo įmonės atstovo paskaita;

- pasidalijimas patirtimi-diskusija apie dalyvavimą ES mainų programose.

II etapas - veiklos, skirtos kompiuterinio projektavimo specialybės mokiniams:

- diskusija tarp skirtingų mokyklų atstovų, profesinių darbų pristatymas ir aptarimas;

- verslo įmonės atstovo paskaita;

- pasidalijimas patirtimi-diskusija apie dalyvavimą ES mainų programose.

III etapas - veiklos, skirtos tekstų rinkėjo ir maketuotojo specialybės mokiniams:

- diskusija tarp skirtingų mokyklų mokinių atstovų, profesinių darbų pristatymas ir aptarimas;

- verslo įmonės atstovo paskaita;

- pasidalijimas patirtimi apie dalyvavimą ES mainų programose.

IV etapas - veiklos, skirtos keramiko specialybės mokiniams:

- kūrybinės dirbtuvės;

- verslo įmonės atstovo paskaita;

- pasidalijimas patirtimi apie dalyvavimą ES mainų programose.

V etapas - projekto gerąją patirtį apibendrinančios veiklos:

- projekto metu paruoštų kūrybinių darbų paroda;

- baigiamoji konferencija, skirta gerosios patirties sklaidai;

- darbo rinkos, personalo atrankos specialisto paskaita.

Projekto koordinatorė – Eglė Jasaitienė

Projekto biudžetas

3000 EUR