Informacija apie darbo užmokestį

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesio BRUTTO darbo užm. (2017-03-31)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Skyrių vedėjas

Specialistas pedagogas

Kiti specialistai

Tarnautojai

Darbininkai

Mokytojai

Vyresnieji mokytojai

Mokytojai metodininkai

1

2

7,75

5

3,25

3

30,75

16

11

19

1713,89

   624,33

   702,21

   580,67

   462,79

   395,90

   386,82

   374,99

   693,49

   673,58