Informacija apie darbo užmokestį

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio BRUTTO darbo užm. (2017-06-30)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Skyrių vedėjas

Specialistas pedagogas

Kiti specialistai

Tarnautojai

Darbininkai

Mokytojai

Vyresnieji mokytojai

Mokytojai metodininkai

1

2

7,75

5

3,25

3

30,75

16

11

19

1863,29

568,00

788,75

680,86

495,60

481,33

409,32

376,62

700,69

675,65