Ugdymo organizavimas

Pusmečiai

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdomoji veikla baigiama birželio 30 d.

 Mokslo metai organizuojami pusmečiais:

 

Eil. Nr. kursas I pusmetis II pusmetis
pradžia pabaiga pradžia pabaiga
1. I kursas 2016-09-01 2017-02-03 2017-02-06 2017-06-16
2.

II kursas (1,5 MTP mokiniams)

2016-09-01 2016-10-21 2016-10-24 2017-01-13
3.

II kursas (2 MTP mokiniams)

2016-09-01 2017-02-03 2017-02-06 2017-05-19
4.

II kursas (3 MTP mokiniams)

2016-09-01 2017-02-03 2017-02-06 2017-06-02
5. III kursas 2016-09-01 2017-03-03 2017-03-06 2017-06-16